Naciaj Himnoj

Kun ĉi tiuj kanzonoj ni ne bezonas kanonojn.  Napoleon Bonaparte

Allons enfants de la Patrie,
Le jour de gloire est arrivé !
Contre nous de la tyrannie
L’étendard sanglant est levé (bis)
Entendez-vous dans les campagnes
Mugir ces féroces soldats ?
Ils viennent jusque dans vos bras
Égorger vos fils, vos compagnes !
Ni iru, geinfanoj de la patrujo,
la glora tago alvenis!
Kontraŭ ni, de la tiraneco,
la standardo sanga estas levita! (dufoje)
Ĉu vi aŭdas en la kamparo
bleki tiujn sovaĝajn soldatojn?
Ili venas ĝis eĉ niaj brakoj
buĉi niajn filojn, niajn kunulinojn!
Aux armes, citoyens !
Formez vos bataillons !
Marchons, marchons !
Qu’un sang impur
Abreuve nos sillons !
Civitanoj, prenu la armilojn! 
Konsistigu la batalionojn!
Antaŭen! Antaŭen!
Malpura sango verŝiĝu 
sensoifige en niajn sulkojn!
Que veut cette horde d’esclaves,
De traîtres, de rois conjurés ?
Pour qui ces ignobles entraves,
Ces fers dès longtemps préparés ? (bis)
Français, pour nous, ah ! quel outrage !
Quels transports il doit exciter !
C’est nous qu’on ose méditer
De rendre à l’antique esclavage !
Sed kion celas tiuj sklavoj
Ĉu por ni estas la katen’?
Ni tuj iru al niaj glavoj
Estu for de ni tiu ĉen’!
Estu for de ni tiu ĉen’!
O Francoj estas ja insulto
Kredi nin submeti sen pen’!
Naskiĝu de ĝi l’abomen’
Kiu venkos por liber-kulto!
Marseljezo
¡Cesó la horrible noche! La libertad sublime
derrama las auroras de su invencible luz.
La humanidad entera, que entre cadenas gime,
comprende las palabras del que murió en la cruz.
¡La terura nokto finiĝis! Sublima libereco
verŝas la tagiĝojn de sia nevenkebla lumo.
La tuta homaro, ĝemante inter ĉenoj,
komprenas la vortojn de Tiu, kiu mortis sur la kruco.
Oh gloria inmarcesible!
¡Oh júbilo inmortal!
¡En surcos de dolores
el bien germina ya!
¡Ho, neatingebla gloro!
¡Ho, senmorta ĝojo!
¡Sur la grundo de doloroj
boneco jam donas fruktojn!
“¡Independencia!” grita el mundo americano;
se baña en sangre de héroes la tierra de Colón.
Pero este gran principio: “El rey no es soberano”,
resuena, y los que sufren bendicen su pasión.
¡Sendependeco! Krii la amerikan mondon,
Kolumbus lando estas banita sur la sango de herooj.
Sed ĉi tiu bonega principo, “La Reĝo ne estas nia suvereno”
resonas, kaj la sufero benas sian pasion.
Kolombia Himno